Přeskočit na obsah

KONTAKT

DAVID MAZANEC
davidmazanec@gmail.com
+420 775 547 505
Praha 10 – Kolovraty

CV

VZDĚLÁNÍ
2008–2013
Ostravská Univerzita, Fakulta umění, ateliér Malba I. – prof. Daniel Balabán
2011–2012
Universidad de Granada – Fakulta umění, Španělsko
2004–2008
SUPŠ sklářská v Železném Brodě, ateliér malba na sklo – MgA. Jiří Kučera

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2023 – Špinavá sněhová koule, Galerie Kaplička, Jablonec nad Nisou
2022 – Co a jak, galerie Caesar, Olomouc
2021 – Que y como, Jatka 78, Praha
2020 – Na barevném písečku, Muzeum východních Čech, Hradec Králové
2020 – Láskovražda (s Janem Heresem), Galerie Sokol, Brandýs nad Orlicí
2018 – Tak pohyb!, Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz
2018 – „Atlanti v lese“ (s Jiřím Kučerou), Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod
2016 – „Skrznaskrz“, Kavárna v Sedmém nebi, Praha
2016 – „Země letí pohyb“ (with Michaela Bachoríkova), Hip running club, Prague
2016 – „Bon voyage“, Gallery Strada del vino, Prague
2015 – „Vytržená iluze“, Galerie Ahoj Nazdar Čau, Jablonec nad Nisou
2015 – „Voda v trysku“, Galerie Mezera, Ostrava
2013 – „Hladce formace“, Kavárna 3+1, Praha
2013 – „Pár čar“ (s Michaelou Bachoríkovou), Fox gallery, Praha
2009 – „Odjinud“, Kavárna 3+1, Praha 
VÝBĚR SKUPINOVÝCH VÝSTAV
2022 – Severočeská sbírka, Muzeum a Pojizerská galerie, Semily
2022 – Row row row Račice, Pop-up galley Sportin art, Labe Aréna Račice
2022 – „Mythologies“, Cathy gallery, Furth im Wald, D
2019 – „Heavy dots“, pavilon G&B beads, Jablonec nad Nisou 
2019 – „Trojí metr“, Galerie 1, Praha 1
2019 – „Pohraničí navazuje spojení“. Kulturněhistorické muzeu, Žitava, Německo
2018 – „Glass painting isn´t lost”, Galerii huti František, Sázava
2018 – „Czas“, Galeria BWA, Jelenia Góra, Polsko
2017 – „Páté přes třicáté“, Galerie Patra, Praha
2017 – „Sousedé“, Textilka Slezan, Frýdek-Místek
2017 – „Místo“, Galerie Josefa Jíry, Malá Skála
2016 – „Miejsce“, Galeria BWA, Jelenia Góra, Polsko
2016 – „Art walk“, Vila mysterií, Hradec Králové
2016 – „Wail of silence“, 1435mm Nákladové nádraží Žižkov, Praha
2016 – „Art Prague“, Kafkův dům, Praha
2015 – „New future”, galerie Vestředu, Plzeň
2015 – “Hodnota umění”, v rámci festivalu Seš-lost?, Železný Brod
2015 – „Fórum mladé umění“, Städtische Galerie „Leerer Beutel“, Regensburg, Německo
2015 – „New future“, galerie Vestředu, Plzeň
2015 – „Hodnota umění“, v rámci festivalu Seš-lost?, Železný Brod
2015 – „Fórum mladé umění“, Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, Německo
2015 – „Nejen sklo“, sklepení zámku Lomnice nad Popelkou
2015 – „Salon 2“, Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod
2015 – „Malíři Pojizeří“, Pojizerská galerie, Semily
2014 – „9. Mezinárodní bienále kresby“, Galerie města Plzně
2014 – „Seš-lost?“, intervence ve veřejném prostoru, Železný Brod
2014 – „Erotika v umění“, Fox gallery, Praha
2013 – „Do školy po škole“, Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod
2013 – „Diplomanti 2013“, Galerie GONG, Ostrava
2013 – „Malý Maur na koni aneb abstraktní víra v člověka“, Cool tour, Ostrava
2013 – „Výstava SKLO A DESIGN“, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha
2012 – „Křemíkové nebe“, Cool tour, Ostrava
2012 – „Y otros“, Facultad de Bellas Artes, Granada
2011 – „Crash test 2011″, Topičův salón, Praha
2011 – „Z Brodu“, Galerie Vlastimila Rada, Železný Brod
2011 – „Pohni křídlem“, Červený kostel v Hlučíně, Ostrava
2010 – „Vesmírná půda“, pásáž Vesmír, Ostrava
2010 – „Malba 1“, Hala C, Praha
2009 – „CONNECTIONS 2009“, Současná evropská skleněná plastika, Výstavní síň Mánes, Praha
OCENĚNÍ:
2014 – „SHORT LIST“ – ocenění nejvyšší kvality – 9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň
2013 – Ocenění za diplomovou práci, Ostrava
2010 – Cena rektora Ostravské univerzity
2008 – Nejlepší maturitní práce na střední škole v Železném Brodě pro rok 2008
2007 – 2 ocenění na Symposiu sklářských škol ČR: „Oceněná práce v ateliéru malby na sklo“ a „Ocenění laickou porotou”

TXT

Text k výstavě v Galerii Caesar 2022

David Mazanec (* 1988) se narodil v Jablonci nad Nisou, žije a pracuje v Praze. Absolvoval v ateliéru Malba I. na Fakultě umění Ostravské univerzity profesora Daniela Balabána. Zvolená velkoformátová plátna nechávají vyniknout četně zastoupeným geometrickým figurám, které díky velkorysé ploše dostávají prostor pro rytmizaci v nastoleném řádu a stávají se pomyslnými kódy-znaky, které mohou připomínat šifrovanou zprávu. Divák má tendenci skrze tyto variované geometrické motivy hledat obsahové sdělení a dosazovat je do pomyslné šifrované abecedy, tak jako si taková schémata pamatuje například z dětských táborů a dobrodružných her. Precizní vypracovanost jednotlivých figur, zvolená barevnost, velký formát a tenze pomyslnou šifru rozluštit poutá divákovo oko. V kontrastu s těmito atributy pak pozadí obrazu, které je oproti viditelnému řádu prvního plánu malby naopak gestickým a abstraktním, umocňuje rozměrnost díla a k téměř obsedantně stvořenému řádu v prvním plánu nastoluje rozptýlení. Tento rozptyl je pro vnímání Mazancových děl specifikem, který z jeho obrazů vytváří nadčasové práce, které rozrušují jak ve své celistvosti, tak v jednotlivých vrstvách a fascinují propojením geometrie s abstrakcí. Autor se ale nezdržuje pouze v hranicích velkého formátu, rozbíhá se i do plochy redukovanější, se kterou pracuje v další nové vrstvě a to v podobě vlepovaných, následně přemalovávaných fragmentů. Střídmější formát tak přibližuje divákovo oko nikoli pouze k četnosti znaků, ale nově k plastickému vyznění díla. Mazanec tak prokazuje schopnost nejen rozvíjení znaku v jeho specifické gramatice, ale i sebekontrolu a umírněnost, tedy dosažení ctnosti v myšlenkové práci, jež je základem pro precizní vizuální dílo. 

Bára Alex Kašparová

Z výstavy Trojí metr (Galerie 1 – Praha)
Dalším z autorů je David Mazanec, který na základě fenoménu vrstvení tvoří abstraktní obrazy
připomínající něco mezi matematickým rébusem, pohledem do kaleidoskopu a fantaskní krajinou.
Shodným pravidlem všech obrazů je rozdělení do dvou základních vrstev, přičemž zadní je fluidní a
chaotická a z ní do popředí vystupují vrstvené obrazce řazené do předem určeného systému.
Osnovitost, archetypálnost a šablonovitost přední vrstvy vzdoruje chaosu vzdálenější vrstvy. Různé
množiny sériových nebo multiplikovaných prvků kromě jiného poukazují na obsahovou
různorodost zdánlivě totožných znaků. Jak říká autor – může to být „tak i tak“…

Eva Andrejsová

Mazancova tvorba je založena na vrstvení jednotlivých malířských plánů, které pokládá přes sebe.
Podkladem těchto prací může být fantaskní krajina, zátiší nebo čirá abstrakce expresivních barev, na
kterou umělec dále pokládá objekty či figury. Ty evokují ornament či rastr a na první pohled zastiňují
pozadí. K nim pak malíř přikládá ještě minimalisticky, téměř graficky působící geometrické linie nebo
body, které dále rytmizují obraz a dynamizují kompozici.
Pávě tento dialog mezi hloubkou podkladu, postavami a objekty v popředí je zásadní pro čtení
malířovi práce. Ta je mnohovýznamová a nejasná, evokuje různé možnosti čtení jak z hlediska formy,
tak obsahu. Zatímco zadní plán je expresivní změť barev a malířských gest, přední plán je opakem –
pravidelnou strukturou, geometrií, jasnou linií či bodem. V Mazancových obrazech se tak neustále
střetávají chaos a řád.
Ať už jde o černý bod evokující suprematické úvahy Kazimira Maleviče, nebo dynamické tvary,
předměty či postavy, přes které téměř nelze rozeznat pozadí, malby Davida Mazance vždy pracují
s aktivní imaginací, pohybem, situační akcí a barvou. Jejich výsledné čtení a výklad tak ponechává na
nás.

Ondřej Balada