Přeskočit na obsah

• METAFORMY •

METAFORMY • Tak by se daly souhrnně nazvat výjevy na mých obrazech. Nejčastěji vycházejí z jednoduchých tvarů a zastupují obecné principy fungování. Představují děje na kterých je realita ve své podstatě postavená. Řezy, pády, spojení, proměny a další dávají svou monumentalitou vyniknout své vlastní podstatě. Univerzální děje, které nepřetržitě probíhají napříč vesmírem v různých kontextech. Na obrazech často ilustrují fakt, že na stejnou věc existuje vždy více pohledů. Baví mě hra s fyzikálními zákonitostmi ve kterých se lze dostat až do absurdních poloh, kde lze svým způsobem opticky klamat nebo i lámat prostor. 

Své místo má na obrazech i člověk, byť v téměř nenápadné podobě. Jeho úkolem je dát věcem měřítko a naznačit skutečnost, že vždy budou věci přesahující jeho samého. To směřuje k uvědomění si vlastní nedokonalosti a vrcholí ve střízlivé pokoře, která je dle mého názoru částečně nutná pro přežití. 

Malba je koncepční, s prostorem pro nečekaný vývoj a improvizaci. Na obrazech jde o spojení dvou zdánlivě odlišných vrstev. První, z pohledu diváka vzdálenější, se vyznačuje expresí, chaotičností, fluidností, mlhavostí. Zastupuje abstraktní rovinu na které mohou věci dále vznikat. Druhá vrstva dává obrazu konkrétní téma. Je zde nějaký řád a provedením je více exaktní. Jde o dva protipóly, které tvoří pomyslný rámec dění a které se na plátně prolínají a vzájemně doplňují, překvapují. Intuice versus rácio. 

HIC SUNT LEONES (TAM JSOU LVI)
V minulosti používané označení pro bílá místa na mapách.