Přeskočit na obsah

David Mazanec na základě fenoménu vrstvení tvoří abstraktní obrazy
připomínající něco mezi matematickým rébusem, pohledem do kaleidoskopu a fantaskní krajinou.
Shodným pravidlem všech obrazů je rozdělení do dvou základních vrstev, přičemž zadní je fluidní a
chaotická a z ní do popředí vystupují vrstvené obrazce řazené do předem určeného systému.
Osnovitost, archetypálnost a šablonovitost přední vrstvy vzdoruje chaosu vzdálenější vrstvy. Různé
množiny sériových nebo multiplikovaných prvků kromě jiného poukazují na obsahovou
různorodost zdánlivě totožných znaků. Jak říká autor – může to být „tak i tak“…
Eva Andrejsová (pro výstavu Trojí metr)